Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Wrocław
Ulica Ślęzoujście otwarta dla kierowców. Maślice i Pracze Odrzańskie z ochroną przed powodzią

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Po blisko roku od rozpoczęcia przebudowy wału w ciągu ulicy Ślęzoujście, 21 września, ulica została otwarta dla kierowców. Celem nadrzędnym inwestycji było zabezpieczenie przed powodzią osiedli Maślice i Pracze Odrzańskie oraz przebudowa jezdni, aby poprawić komfort jej użytkowania okolicznym mieszkańcom.
Ulica Ślęzoujście otwarta dla kierowców. Maślice i Pracze Odrzańskie z ochroną przed powodzią

Ulica Ślęzoujście otwarta dla kierowców. Maślice i Pracze Odrzańskie z ochroną przed powodzią
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Ulica Ślęzoujście otwarta dla kierowców. Maślice i Pracze Odrzańskie z ochroną przed powodzią
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Ślęzoujście nie znalazło się w programie modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego i do momentu przebudowy stanowiło najsłabsze ogniwo w ochronie przeciwpowodziowej Wrocławia. W przypadku wystąpienia powodzi bezpośrednie zagrożenie objęłoby ok. 30 tys. osób zamieszkujących obszar 6,2 km2 miasta, zaś straty materialne szacowano na ok. 200 mln zł. Ze względu na znaczne koszty przebudowy Gmina Wrocław starała się o pozyskanie dofinansowania z innych źródeł. Taką możliwość przyniosło włączenie zadania do Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), dofinansowanego ze środków budżetu państwa, Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Funduszy Unijnych, realizowanego przez PGW Wody Polskie. Zakończona właśnie inwestycja jest zatem ostatecznym domknięciem systemu ochrony przeciwpowodziowej miasta.

Ochrona przyrody i elementów historii

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu Maślic była konsultowana z mieszkańcami, w spotkaniach oprócz przedstawicieli rad osiedli Maślice i Pracz Odrzańskich brali udział również członkowie Stowarzyszenia „Nasze Maślice”. Od początku szczególny nacisk położono na działania związane z ochroną środowiska zarówno w sferze planowania jak też realizacji. Podczas wszystkich etapów budowy nadzór przyrodniczy pełnił multidyscyplinarny zespół ekspertów różnych specjalizacji: fitosocjolog i dendrolog, herpetolog, ornitolog, chiropterolog oraz teriolog.

Dialog z mieszkańcami i organizacjami ochrony przyrody pozwolił wypracować rozwiązania, które są pozytywnym skutkiem przeprowadzonej inwestycji: zabezpieczenia chroniące życie płazów bytujących w najbliższej okolicy, ograniczenie do minimum wycinek drzew i krzewów porastających konstrukcję wału, nasadzenia kompensacyjne na wskazanych terenach. W ramach inwestycji na wskazanych działkach na Złotnikach nasadzono 273 drzewa i 7221 krzewów oraz zorganizowano 6325m2 trawników.

Mimo braku zaleceń konserwatorskich zachowano historyczną wartość ulicy, uwzględniając głosy lokalnej społeczności.

Bezpieczeństwo na drodze

W wyniku przebudowy ulica Ślęzoujście zyskała nową nawierzchnię, chodnik dla pieszych oraz oświetlenie. Na odświeżonej drodze zamontowane progi zwalniające oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. Nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej umożliwiła włączenie tego fragmentu do  Odrzańskiej Trasy Rowerowej.

W ramach inwestycji na odcinku ok. 500 m powstały elementy infrastruktury drogowej:

• jezdnia, chodnik, oświetlenie, dwa progi sinusoidalne, wyniesione skrzyżowanie, balustrady i bariery energochłonne, słupki zabezpieczające, oraz hydrotechnicznej:

• przepust wałowy na rzece Ługowinie o świetle 2x2 m i długości 27 mb,

• od strony Odry zabezpieczenie przeciwpowodziowe w postaci zasuwy wrzecionowej, zamykającej wylot przepustu w czasie powodzi,

• 50,5 mb muru oporowego z gabionów (na wysokości stawu),

• przesłona przeciw filtracyjna o gr. 40cm i głębokości 5m u podstawy nasypu na długości 229mb,

• oraz zabezpieczenie skarp bentomatami.

Inwestycja została w części (ok. 30%) sfinansowana ze środków Skarbu Państwa, dzięki podpisanemu we wrześniu 2021 r. porozumieniu

z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i włączenia zadania do Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW).

Koszt inwestycji 12,6 mln złotych, z czego kwotę 8 mln sfinansowała Gmina Wrocław.

Generalnym wykonawcą prac była firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.


otomedia.plo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Piątek 8 grudnia 2023
Imieniny
Delfiny, Marii, Wirginiusza

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl