Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Wrocław
Władza rodzicielska po rozwodzie – do kogo trafią dzieci?

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Władza rodzicielska to przede wszystkim wachlarz uprawnień i obowiązków rodzica względem dziecka, na które składają się sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz wychowanie z poszanowaniem jego praw i godności, ale zawsze wykonywane z uwzględnieniem dobra dziecka i interesu społecznego (art. 95 § 1 i § 3 k.r.o.).

Co do zasady przysługuje obojgu rodzicom, jednak w przypadku rozwodu sąd ma obowiązek rozstrzygnąć po pierwsze o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, a po drugie w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, czyli o alimentach. Na wspólny zgodny wniosek rodziców, Sąd może nie orzekać o kontaktach.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Natomiast w braku porozumienia sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców i kierując się dobrem dziecka, może zdecydować o :

powierzeniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom w takim samym zakresie ustalając sposób wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie,

powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Pozbawieniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców, a nawet ograniczeniu władzy tego rodzica, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Kodeks nie preferuje żadnego ze sposobów uregulowania wykonywania władzy rodzicielskiej. O wszystkim decydują okoliczności konkretnej sprawy, oceniane z perspektywy dobra dziecka.

Przyznanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom

Aby oboje rodzice otrzymali władzę rodzicielską po rozwodzie, wskazane jest sporządzenie pisemnego porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Ponieważ dziecko ma prawo do wychowania przez oboje rodziców, sąd może orzec o przyznaniu władzy obojgu rodzicom nawet w przypadku braku takiego dokumentu. Taka możliwość istnieje od 29 sierpnia 2015 roku, kiedy zmieniono regulacje w tym zakresie.

Obecnie brak podstaw prawnych do orzekania o tzw. władzy naprzemiennej, natomiast nie jest wykluczona tzw. piecza naprzemienna w ramach wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej. Rodzice mogą bowiem postanowić w porozumieniu, że dziecko będzie przebywać okresowo u każdego z rodziców.

Powierzenie władzy jednemu z rodziców

Jest to powszechne rozwiązanie – powierzając wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z jednoczesnym jej ograniczeniem drugiemu z nich, sąd powinien precyzyjnie określić obowiązki i uprawnienia tego ostatniego. Najczęściej ogranicza je do współdecydowania  o istotnych sprawach dziecka dotyczących w szczególności wychowania, edukacji, leczenia, zmiany miejsca pobytu stałego poza granice kraju. Rodzic któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej sprawuje z mocy ustawy zarząd majątkiem dziecka. Sąd może także zobowiązać jednego z rodziców do udzielania drugiemu na jego żądanie informacji o dziecku we wskazanym zakresie.

Zmiana orzeczenia

Zgodnie z art. 106 kro, kierując się nadrzędnym kryterium dla wszelkich rozstrzygnięć dotyczących dziecka,  sąd opiekuńczy ma kompetencję do zmiany orzeczeń o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania, zawartych w wyrokach orzekających rozwód lub separację. Ukształtowanie władzy rodzicielskiej powinno zawsze odpowiadać rzeczywistemu układowi stosunków i aktualnym wymaganiom, jakie stawia interes dziecka, dlatego orzeczenia kształtujące wykonywanie władzy rodzicielskiej nie mogą pozostawać niezmienne. Konieczność zmiany może powstać np. gdy zmieni się status majątkowy jednego z rodziców, co będzie wpływało na warunki życiowe dziecka.

Artykuł został napisany we współpracy z kancelarią adwokacką Adwokat Agnieszka Moszczyńska.


MRDzisiaj
Czwartek 24 maja 2018
Imieniny
Joanny, Zdenka, Zuzanny
Redakcja

tel. 512 745 851
redakcja@otomedia.pl
Partnerzy serwisu
Gmina Udanin
Starostwo Średzkie
BOK MCC
Śniadanie Mistrzów
Kino
FORUM
o © 2007 - 2018 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl