Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Wrocław
Przed zabawą w Rynku

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Informacja o utrudnieniach i zakazach wjazdu oraz parkowania w okolicach Rynku.

I. Plac Solny

 1. Zakaz parkowania - 30.12.2013 (poniedziałek) godz. 18.00

II. Zapory Drogowe

 • wjazd w pl. Solny od ul. Gepperta i ul. Ofiar Oświęcimskich, 31.12.2013 (wtorek) godzina 04.00,
 • ul. Wita Stwosza (odcinek od Rynku do Szewskiej) - 31.12.2013 (wtorek)  godz. 04.00,
 • wjazd w ul. Gepperta od ul. Kazimierza Wielkiego – 31.12.2013 (wtorek) godzina 11.00,
 • wjazd w ul. Ruską od ul. Kazimierza Wielkiego  - 31.12.2013 (wtorek) godzina 11.00,
 • wjazd w ul. św. Mikołaja od ul. Kazimierza Wielkiego - 31.12.2013 (wtorek) godzina 11.00,
 • wjazd w ul. św. Marii Magdaleny od ul. Łaciarskiej - 31.12.2013 (wtorek) godzina 11.00,
 • wjazd w ul. Łaciarską od ul. Ofiar Oświęcimskich - 31.12.2013 (wtorek) godzina 11.00,
 • wjazd w ul. Rzeźniczą od ul. Łaziennej - 31.12.2013 (wtorek) godzina 11.00,
 • wjazd w ul. Kurzy Targ od ul. Szewskiej - 31.12.2013 (wtorek) godzina 11.00,
 • ul. Kiełbaśnicza wjazd od ul. Łaziennej - 31.12.2013 (wtorek) godzina 11.00,
 • wjazd w ul. Wita Stwosza od ul. Łaciarskiej - 31.12.2013 (wtorek) godzina 11.00,
 • wjazd w ul. św. Elżbiety od ul. Kiełbaśniczej - 27/28.12.2013 (piątek/sobota),
 • wylot ul. Igielnej do ul. Odrzańskiej - 27/28.12.2013 (piątek/sobota),
 • ul. Odrzańska na wysokości ul. Kotlarskiej - 27/28.12.2013 (piątek/sobota),
 • ul. Ruska za skrzyżowaniem z ul. Rzeźniczą - 31.12.2013 (wtorek) godz. 11.00
 • ul. Kuźnicza na wysokości ul. Igielnej - 31.12.2013 (wtorek) godz. 11.00

III. Zakaz parkowania od 29.12.2013 (niedziela)

 • ul. Ruska na odcinku od placu Solnego do ul. Rzeźniczej – po stronie prawej patrząc w kierunku ul. Kazimierza Wielkiego,
 • ul. Kiełbaśnicza na odcinku od placu Solnego do ul. św. Mikołaja- po obu stronach,
 • ul. Gepperta od ul. Kazimierza Wielkiego do placu Solnego po obu stronach,
 • ul. Więzienna od ul. Igielnej do Rynku po obu stronach,
 • ul. Wita Stwosza od ul. Szewskiej do Rynku po obu stronach,
 • ul. Igielna od ul. Odrzańskiej do ul. Kuźniczej po obu stronach,
 • ul. Ofiar Oświęcimskich od placu Solnego do ul. Świdnickiej po obu stronach,
 • ul. św. Elżbiety ( w związku z koniecznością ustawienia wozów technicznych) – po obu stronach ulic

IVZakaz parkowania od 28.12. 2013 r. do 01.01.2014 r.

1. ul. Odrzańska na odcinku od ul. Kotlarskiej do Rynku i ul. św. Mikołaja od Rynku do ul. Kiełbaśniczej (obszar przeznaczony na zaplecze sceny, wozy transmisyjne , itp.)

30 grudnia

Plac Solny – likwidacja miejsc parkingowych od 30 grudnia od godziny 18.00, znaki zakazu B-36 obowiązują do 1 stycznia 2014.


31 grudnia 2013

Zakaz wjazdu od godziny 4.00:

Plac Solny od Gepperta i Ofiar Oświęcimskich,

Wita Stwosza od Rynku Do Szewskiej

Zakaz wjazdu od godz. 11.00

Gepperta od Kazimierza Wielkiego

Ruska od Kazimierza Wielkiego

Św. Mikołaja od Kazimierza Wielkiego

Św. Marii Magdaleny od łaciarskiej

Łaciarska od Ofiar Oświęcimskich

Rzeźnicza od Łaziennej

Kurzy Targ od Szewskiej

Kiełbaśnicza od Łaziennej

Wita Stwosza od Łaciarskiej

Ruska za skrzyżowaniem z Rzeźniczą

Kuźnicza na wysokości Igielnej


Likwidacja miejsc postojowych i zakaz parkowania od 31 grudnia do 1 stycznia 2014r (do godz. 5.00).

Ruska od pl. Solnego do Rzeźniczej po stronie prawej (patrząc w kierunku Kazimierza Wielkiego)

Kiełbaśnicza od pl. Solnego do Św. Mikołaja – obydwie strony

Gepperta od Kazimierza Wielkiego do Rynku – obydwie strony

Wita Stwosza od Szewskiej do Rynku  - obydwie strony

Igielna od Odrzańskiej do Kuźniczej – obydwie strony

Ofiar Oświęcimskich od pl. Solnego do Świdnickiej – obydwie strony

Św. Elżbiety – obydwie strony

 

Regulamin imprezy masowej pn. Koncert Sylwestrowy

odbywającej się w dniu 31 grudnia 2013r. na wrocławskim Rynku.

1. Niniejszy regulamin określa zasady zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.

2. Osoby obecne na imprezie masowej obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

3. Zabrania się :

- wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy : broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, opakowań szklanych, noży, kijów basebolowych oraz innych przedmiotów mogących powodować zagrożenie życia,

- wstępu i uczestniczenia w imprezie osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

- zachowania się w sposób niekulturalny, obraźliwy dla pozostałych uczestników imprezy, używania słów wulgarnych,

- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,

- niszczenia, dewastacji mienia znajdującego się na terenie imprezy,

- wprowadzania zwierząt na teren imprezy,

- wnoszenia i posiadania podczas imprezy wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

4. Osoby uczestniczące w imprezie są obowiązane niezwłocznie powiadomić służbę porządkową, funkcjonariuszy Policji lud Straży Miejskiej o zauważonych : zagrożeniach życia i zdrowia ludzkiego, zagrożeniach mienia, pożarach i innych sytuacjach niebezpiecznych.

5. Osoby uczestniczące w imprezie są obowiązane podporządkować się poleceniom służby porządkowej, funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej, umożliwić wymienionym służbom wylegitymowanie w celu ustalenia tożsamości oraz przegląd zawartości bagażu lub odzieży w celu stwierdzenia czy nie są wnoszone na imprezę przedmioty, o których mowa w punkcie 3 niniejszego regulaminu.

6. Osoby uczestniczące w imprezie, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy zostaną nie wpuszczone lub usunięte z terenu imprezy.

7. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją ewakuacji i w razie konieczności zastosować się do niej (instrukcja jest umieszczona na tablicach informacyjnych).

8. Teren imprezy zostanie udostępniony publiczności 31 grudnia 2013 od godziny 18.00.

9. Osoby przebywające na terenie odbywania się imprezy masowej pt. „Koncert Sylwestrowy” są zobowiązane do opuszczenia w/w terenu po zakończeniu jej trwania tj. o godzinie 1.30.

Telefony alarmowe :

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

STRAŻ POŻARNA – 998

POLICJA – 997

STRAŻ MIEJSKA - 986

EUROPEJSKI TELEFON ALARMOWY -112

W  okresie Świąt Bożego Narodzenia i  Nowego Roku, komunikacja autobusowa i  tramwajowa będzie kursowała w  następujący sposób:

Komunikacja tramwajowa

1. Wszystkie linie tramwajowe będą kursowały wg sobotniego rozkładu jazdy.

2. Linie: 0L, 0P, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14/24, 20, 31PLUS i  32PLUS będą kursowały normalnie do końca dnia, po godzinie 19:00 co 30 minut.

3. Linia 11 po godzinie 19:00 zostanie przedłużona do Kowal.

4. Linia 11 po godzinie 19:00 zostanie przedłużona do Oporowa.

5. Linia 20 po godzinie 19:00 będzie kursowała w  skróconej relacji Leśnica – Grabiszynek – Leśnica.

6. Linia 14 po godzinie 19:00 będzie kursowała w  skróconej relacji Osobowice – Grabiszynek (w  kierunku powrotnym jako linia 24).

7. Linia 24 po godzinie 19:00 będzie kursowała w  skróconej relacji Grabiszynek - Osobowice (w  kierunku powrotnym jako linia 14).

8. Linie: 1, 3, 4, 6, 15, 17, 23 i  33PLUS będą kursowały tylko do około godziny 19:00.

Komunikacja autobusowa

1. Wszystkie linie autobusowe będą kursowały wg sobotnich rozkładów jazdy

z  wyjątkiem linii 602 i  607, które będą kursowały wg roboczych rozkładów jazdy ze zmianami:

·    zawieszone zostaną kursy linii 602 z  Dworca Głównego PKP do koncernu LG o  godzinie 5:00, 6:00, 7:00, 13:00, 21:50;

·    zawieszony zostanie kurs linii 607 z  pl. Jana Pawła II do koncernu LG o  godzinie 6:00;

·    zawieszone zostaną kursy linii 602 z  koncernu LG do Wrocławia o  godzinie 5:55, 6:58, 7:49, 14:30, 22:30; 23:20;

·    zawieszone zostaną kursy linii 607 z  koncernu LG do Wrocławia o  godzinie 7:20, 16:20.

2. Linie: 100, 103, 105, 107, 109, 110, 115, 119, 122, 125, 128, 130, 131, 133, 134, 140, 141, 142, 146, 149, 325, 406, 409, 609 i  612 będą kursowały normalnie do końca dnia.

3. Linia autobusowa 717 po godzinie 19:00 będzie kursowała z  częstotliwością co 30 minut.

4. Linia 125 po godzinie 19:00 zostanie przedłużona do Bieńkowic.

5. Linie: A, C, D, K, N, 113, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 127, 129, 132, 136, 144, 145, 147, 403 i  435 będą kursowały tylko do około godziny 19:00.

Zostaną uruchomione dodatkowe w  nocy z  31 grudnia 2013 roku na 1 stycznia 2014 roku kursy na linii 241 na następującej trasie:

Dworzec Autobusowy - Joannitów - Sucha – Borowska - Peronowa - Kołłątaja - Skargi - pl. Dominikański - Oławska - Traugutta - pl. Społeczny - most Grunwaldzki - pl. Grunwaldzki - Rondo Reagana (peron 2) - pl. Grunwaldzki – most Szczytnicki - Kochanowskiego - mosty Jagiellońskie – Kwidzyńska – Działdowska – Kowalska - Krzywoustego – Bora-Komorowskiego – Zakrzowska – Bora-Komorowskiego - Irkucka – Królewska - Osiedle Sobieskiego

Osiedle Sobieskiego – Królewska - Irkucka – Bora-Komorowskiego – Okulickiego – Zakrzów – Okulickiego – Bora-Komorowskiego - Krzywoustego – Kowalska – Działdowska – Kwidzyńska - mosty Jagiellońskie - Kochanowskiego – most Szczytnicki - pl. Grunwaldzki - Rondo Reagana (peron 1) - pl. Grunwaldzki - most Grunwaldzki - pl. Społeczny - Traugutta - Oławska - pl. Dominikański - Skargi - Kołłątaja - Peronowa - Borowska - Sucha - Joannitów - Dworzec Autobusowy

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z  Dworca Autobusowego w  kierunku Kowal, Psiego Pola i  Osiedla Sobieskiego o  godzinie:

0:10; 0:45, 1:05, 1:15 i  1:50.

Zostaną uruchomione dodatkowe w  nocy z  31 grudnia 2013 roku na 1 stycznia 2014 roku kursy na linii 243 na następującej trasie:

Pilczyce – Lotnicza - Bajana - Bystrzycka - Balonowa - Horbaczewskiego - Orlińskiego - Na Ostatnim Groszu - Legnicka - pl. Jana Pawła II - Ruska - Kazimierza Wielkiego - Krupnicza – Podwale - Świdnicka – Powstańców Śląskich - Swobodna - Sucha - Joannitów - Dworzec Autobusowy - Joannitów - Sucha – Borowska - Peronowa - Kołłątaja - Skargi - pl. Dominikański - Oławska –  Traugutta - pl. Wróblewskiego - Traugutta - Krakowska - Opolska - Tyska - Księże Wielkie

Księże Wielkie - Tyska - Opolska - Krakowska - Traugutta - pl. Wróblewskiego –  Traugutta - Oławska - pl. Dominikański - Skargi - Kołłątaja - Peronowa – Borowska –  Sucha - Joannitów - Dworzec Autobusowy - Joannitów - Sucha - Swobodna - Świdnicka – Bożego Ciała – Widok - Kazimierza Wielkiego - Św. Mikołaja - pl. Jana Pawła II - Legnicka - Na Ostatnim Groszu - Orlińskiego - Horbaczewskiego - Balonowa - Bystrzycka – Bajana - Lotnicza – Pilczyce

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z  Dworca Autobusowego w  kierunku Pilczyc i  Osiedla Kosmonautów o  godzinie:     0:15; 0:45, 1:15 i  1:45.

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z  Dworca Autobusowego w  kierunku Księża Wielkiego o  godzinie:     0:30; 0:45, 1:15, 1:30 i  1:45.

Zostaną uruchomione dodatkowe w  nocy z  31 grudnia 2013 roku na 1 stycznia 2014 roku kursy na linii 245 na następującej trasie:

Dworzec Autobusowy - Joannitów - Sucha - Borowska - Peronowa - Kołłątaja - Skargi - pl. Dominikański - Kazimierza Wielkiego - Św. Mikołaja - pl. Jana Pawła II - Legnicka - Rybacka - Zachodnia - Poznańska - Długa - Starogroblowa - Popowicka - Pilczycka - Kozanowska – Kozanów

Kozanów - Kozanowska - Pilczycka - Popowicka - Starogroblowa - Długa - Poznańska - Zachodnia - Rybacka - Legnicka - pl. Jana Pawła II - Ruska - Kazimierza Wielkiego - pl. Dominikański - Skargi - Kołłątaja - Peronowa – Borowska - Sucha - Joannitów - Dworzec Autobusowy

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z  Dworca Autobusowego w  kierunku Popowic i  Kozanowa o  godzinie: 0:20; 0:50, 1:20 i  1:50.

Zostaną uruchomione dodatkowe w  nocy z  31 grudnia 2013 roku na 1 stycznia 2014 roku kursy na linii 246 na następującej trasie:

Dworzec Autobusowy - Joannitów - Sucha – Borowska - Peronowa - Kołłątaja - Skargi - pl. Dominikański - Oławska - Traugutta - pl. Społeczny – most Pokoju - Wyszyńskiego – mosty Warszawskie - Kromera – Boya-Żeleńskiego – Berenta - pl. Daniłowskiego - Kasprowicza - Broniewskiego - Obornicka – Zajezdnia Obornicka

Zajezdnia Obornicka - Obornicka - Broniewskiego - Kasprowicza - pl. Daniłowskiego - Berenta - Boya-Żeleńskiego - Kromera – mosty Warszawskie - Wyszyńskiego – most Pokoju - pl. Społeczny - Traugutta - Oławska - pl. Dominikański - Skargi - Kołłątaja - Peronowa - Borowska – Sucha - Joannitów - Dworzec Autobusowy

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z  Dworca Autobusowego w  kierunku Kromera, Karłowic i  Różanki o  godzinie: 0:15; 0:45, 1:15 i  1:45.

Zostaną uruchomione dodatkowe w  nocy z  31 grudnia 2013 roku na 1 stycznia 2014 roku kursy na linii 247 na następującej trasie:

Kamieńskiego pętla – Kamieńskiego - Żmigrodzka – most Trzebnicki - Trzebnicka - pl. Powstańców Wielkopolskich - Chrobrego - Łokietka - Drobnera - most Uniwersytecki - Grodzka - Nowy Świat - Kazimierza Wielkiego - Krupnicza – Podwale - Świdnicka – Powstańców Śląskich - Swobodna - Sucha - Joannitów - Dworzec Autobusowy - Joannitów - Sucha - Swobodna - Powstańców Śląskich – Krzyki

Krzyki - Powstańców Śląskich - Swobodna - Sucha - Joannitów - Dworzec Autobusowy - Joannitów - Sucha – Borowska - Peronowa - Piłsudskiego - Świdnicka - Bożego Ciała - Widok - Kazimierza Wielkiego – Nowy Świat – Grodzka - most Uniwersytecki - Drobnera - Łokietka - Chrobrego – pl. Powstańców Wielkopolskich - Trzebnicka - Żmigrodzka - Kamieńskiego – Kamieńskiego pętla

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z  Dworca Autobusowego w  kierunku pętli Krzyki o  godzinie: 0:45, 1:10 i  1:40.

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z  Dworca Autobusowego w  kierunku Dworca Nadodrze i  Karłowic o  godzinie: 0:30, 1:05 i  1:35.

Zostaną uruchomione dodatkowe w  nocy z  31 grudnia 2013 roku na 1 stycznia 2014 roku kursy na linii 249 na następującej trasie:

Dworzec Autobusowy - Joannitów - Sucha –  Borowska - Peronowa - Piłsudskiego - Świdnicka - Podwale - pl. Orląt Lwowskich - Robotnicza - Strzegomska – Rogowska – Nowy Dwór (pętla)

Nowy Dwór (pętla) – Rogowska - Strzegomska - Robotnicza - Wagonowa - Fabryczna - Robotnicza - pl. Orląt Lwowskich – Podwale - Świdnicka – Powstańców Śląskich - Swobodna - Sucha - Joannitów - Dworzec Autobusowy

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z  Dworca Autobusowego w  kierunku Nowego Dworu o  godzinie: 0:15, 0:40, 1:15 i  1:40.

Zostaną uruchomione dodatkowe w  nocy z  31 grudnia 2013 roku na 1 stycznia 2014 roku kursy na linii 251 na następującej trasie:

Litewska (pętla) - Żmudzka - Kiełczowska - Poleska - Litewska - Gorlicka – Krzywoustego - Kromera – mosty Warszawskie - Jedności Narodowej - Poniatowskiego - pl. Bema – mosty Młyńskie – św. Jadwigi – most Piaskowy - Piaskowa - św. Katarzyny – bł. Czesława - pl. Dominikański - Skargi - Kołłątaja - Peronowa –  Borowska - Sucha - Joannitów - Dworzec Autobusowy - Joannitów - Sucha - Swobodna - Powstańców Śląskich - Świdnicka - Kościuszki - Piłsudskiego - pl. Legionów - Grabiszyńska - Solskiego - Aleja Piastów

Aleja Piastów - Solskiego - Grabiszyńska - pl. Legionów - Piłsudskiego - Kościuszki - Świdnicka – Powstańców Śląskich - Swobodna - Sucha - Joannitów - Dworzec Autobusowy - Joannitów - Sucha – Borowska - Peronowa - Kołłątaja - Skargi – pl. Dominikański - bł. Czesława - św. Katarzyny - Piaskowa – most Piaskowy – św. Jadwigi – mosty Młyńskie - pl. Bema - Poniatowskiego - Jedności Narodowej – mosty Warszawskie - Kromera – Krzywoustego – Gorlicka – Litewska - Poleska - Kiełczowska - Żmudzka – Litewska (pętla)

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z  Dworca Autobusowego w  kierunku Kromera, Psiego Pola i  pętli przy ulicy Litewskiej o  godzinie: 0:20, 0:50 i  1:10.

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z  Dworca Autobusowego w  kierunku FAT-u, Oporowa i  Alei Piastów o  godzinie: 0:45, 1:15, i  1:45.

Zostaną uruchomione dodatkowe w  nocy z  31 grudnia 2013 roku na 1 stycznia 2014 roku kursy na linii 253 na następującej trasie:

Leśnica – Średzka – Kosmonautów - Lotnicza - Legnicka - pl. Jana Pawła II - Ruska - Kazimierza Wielkiego - Krupnicza – Podwale - Świdnicka - Powstańców Śląskich - Swobodna - Sucha - Joannitów - Dworzec Autobusowy - Joannitów - Sucha – Borowska - Peronowa - Kołłątaja - Skargi - pl. Dominikański - Oławska - Traugutta - pl. Społeczny – most Pokoju - Wyszyńskiego - Szczytnicka - Rondo Reagana (peron 4) – Skłodowskiej-Curie – most Zwierzyniecki - Wróblewskiego - Olszewskiego - Bacciarellego – Bartoszowice

Bartoszowice - Bacciarellego - Olszewskiego - Wróblewskiego – most Zwierzyniecki - Skłodowskiej-Curie - Rondo Reagana (peron 1) - Szczytnicka - Wyszyńskiego – most Pokoju - pl. Społeczny - Traugutta - Oławska - pl. Dominikański - Skargi - Kołłątaja - Peronowa - Borowska – Sucha - Joannitów - Dworzec Autobusowy - Joannitów - Sucha - Swobodna - Powstańców Śląskich - Świdnicka – Bożego Ciała – Widok - Kazimierza Wielkiego - Św. Mikołaja - pl. Jana Pawła II - Legnicka - Lotnicza – Kosmonautów – Średzka – Trzmielowicka – Płońskiego - Leśnica

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z  Dworca Autobusowego w  kierunku Osiedla Kosmonautów, Pilczyc i  Leśnicy o  godzinie: 0:20, 0:50, 1:10 i  1:40.

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z  Dworca Autobusowego w  kierunku Biskupina i  Bartoszowic o  godzinie: 0:10, 0:40, 1:10, i  1:40.

Zostaną uruchomione dodatkowe w  nocy z  31 grudnia 2013 roku na 1 stycznia 2014 roku kursy na linii 255 na następującej trasie:

Sępolno - Mickiewicza - Monte Cassino - Spółdzielcza - Olszewskiego - Wróblewskiego – most Zwierzyniecki – Skłodowskiej-Curie - Rondo Reagana (peron 1) - Szczytnicka - Wyszyńskiego – most Pokoju - pl. Społeczny - Traugutta - Oławska - pl. Dominikański - Skargi - Kołłątaja - Peronowa - Borowska – Sucha - Joannitów - Dworzec Autobusowy - Joannitów - Dyrekcyjna - Gliniana - Borowska - Świeradowska – Gaj-pętla

Gaj-pętla - Świeradowska - Borowska - Dyrekcyjna - Joannitów - Dworzec Autobusowy - Joannitów - Sucha – Borowska - Peronowa - Kołłątaja - Skargi - pl. Dominikański - Oławska - Traugutta - pl. Społeczny – most Pokoju - Wyszyńskiego - Szczytnicka - Rondo Reagana (peron 4) – Skłodowskiej-Curie – most Zwierzyniecki - Wróblewskiego - Olszewskiego - Spółdzielcza - Monte Cassino - Mickiewicza - Sępolno

 

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z  Dworca Autobusowego w  kierunku Osiedla Gaj o  godzinie: 0:15, 0:50, 1:15 i  1:50.

Autobusy dodatkowe będą odjeżdżały z  Dworca Autobusowego w  kierunku Sępolna o  godzinie: 0:20, 0:50, 1:20, i  1:50.

Plan sytuacyjny imprezy

Zmiana organicacji ruchu


oto



o © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Środa 7 czerwca 2023
Imieniny
Ariadny, Jarosława, Roberta

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl