Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Wrocław
11 maja otwarcie żłobków i przedszkoli

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Miasto prowadzi 15 żłobków, 110 przedszkoli oraz oddziały przedszkolne w 37 szkołach podstawowych.
11 maja otwarcie żłobków i przedszkoli

11 maja otwieramy sumie 153 placówki. Wyjątek stanowi 7 przedszkoli i jedna szkoła podstawowa (Przedszkola 11, 13, 21, 31, 48, 94, 100 oraz Szkoła Podstawowa 25) oraz żłobek przy ul. Wrońskiego, który prawdopodobnie zostanie otwarty we wtorek - w zależności od zgłoszeń rodziców. W tych placówkach kłopoty sprawia przede wszystkim skompletowanie kadry (m.in. ze względu na wiek, choroby, zasiłki).

Na ok. 20 tysięcy miejsc w miejskich żłobkach i przedszkolach obecnie możemy uruchomić 3600 miejsc przedszkolnych (ok 20% miejsc) oraz 820 w żłobkach (ok 36% miejsc), czyli liczbę odpowiadającą wcześniej zgłaszanym potrzebom. W większości placówek można było przygotować więcej miejsc niż było potencjalnych chętnych, jednak jest także możliwość, że w części placówek będzie więcej chętnych, dlatego w pierwszej skorzystać z opieki będą mogły dzieci opisane w wytycznych rządu, m.in. dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych czy handlu. W poniedziałek gotowych do pracy będzie 2518 pracowników żłobków i przedszkoli.

Placówki, zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, będą pracować w ograniczonym trybie.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego liczba dzieci w placówkach będzie ograniczona do maksymalnie 12 osób w grupie, przy czym do grupy będą przyporządkowani ci sami opiekunowie, zajęcia będą się odbywać w jednej sali a minimalna przestrzeń to 4 mkw. na jedną osobę (wliczając opiekunów).

Zgodnie z zaleceniami w salach nie powinny znajdować się przedmioty i zabawki, które trudno zdezynfekować, dzieci nie powinny przynosić własnych zabawek, a wyposażenie placówek będzie regularnie czyszczone i dezynfekowane. Sale mają być regularnie wietrzone.

Grupy dzieci nie powinny się ze sobą stykać, tak samo należy unikać spotykania się rodziców różnych grup przy odprowadzaniu dzieci, oraz zachowywać odpowiedni dystans – dotyczy to zarówno rodziców jak i opiekunów. Rodzice mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej. Należy też ograniczyć obecność osób trzecich w placówkach.

Pracownicy placówek powinni mieć dostęp do środków ochrony osobistej m.in. rękawiczek i maseczek. W miarę możliwości należy ograniczyć pracę osób powyżej 60 roku życia. Przed wejściem do budynku powinien znajdować się płyn dezynfekujący ręce. Należy też dbać o to, by rodzice bądź opiekunowie dezynfekowali przed wejściem ręce lub korzystali z rękawiczek. Obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych. W placówkach powinny być wywieszone w widocznym miejscu szczegółowe instrukcje mycia rąk i korzystania ze środków dezynfekcji.

Przygotowania do otwarcia żłobków i przedszkoli:

We Wrocławiu ten tydzień poświęciliśmy przede wszystkim na przygotowanie się do otwarcia placówek. Przygotowania do otwarcia obejmują m.in.:

- kontakt z dyrektorami i kierownikami placówek i analizowanie dostępności kadry nauczycielskiej i opiekuńczej,

- sondowanie potrzeb rodziców (ok 20% rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i ponad 30 procent rodziców dzieci w wieku do lat 3 wyraziło gotowość skorzystania z usług naszych placówek, przy czym w miejskich żłobkach jest ok. 2,2 tysiąca dzieci, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ok. 18 tysięcy.)

-wyposażanie placówek w środki ochrony osobistej: płyny, fartuchy, rękawice, maseczki, przyłbice ochronne itp. Do placówek sukcesywnie dostarczane są środki ochrony, ostatnio do przedszkoli dostarczono m.in.: płyn do dezynfekcji: 17.920 l, przyłbice: 3100 szt., maseczki jednorazowe: 12.560 szt., maseczki FFP2/3: 17.940 szt., rękawiczki: 80.300 szt., kombinezony: 271 szt., fartuchy: 69 szt. + 1000 w poniedziałek i okulary ochronne: 80 szt. Otrzymane środki są na pierwsze dni i będą uzupełniane wg potrzeb z centralnego magazynu lub będą je kupować dyrektorzy placówek

-przygotowywanie i konsultowanie procedur przyjmowania i odprowadzanie dzieci, tworzenie dodatkowych regulaminów i informacji, wzorów niezbędnych do przyjęcia dzieci oświadczeń

- przygotowania "techniczne” w placówkach: m.in. usuwanie wyposażenia i zabawek trudnych do dezynfekcji, przystosowywanie pomieszczeń do obecnych warunków, przygotowywanie środków ochrony do użycia etc.

Skala, w jakiej od 11 maja będą funkcjonować żłobki i przedszkola, zależy m.in. od możliwości kadrowych i fizycznych przedszkoli i żłobków, możliwości zrealizowania zaleceń i wreszcie sytuacji epidemicznej, która nadal jest dynamiczna.

Ogólne zasady funkcjonowania:

· Przedszkola będą pracować w dotychczasowych godzinach, żłobki od 7 do 16.00

· Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników, w tym:

o systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

· w miarę posiadania wolnych miejsc przyjmowanie dzieci rodziców/opiekunów prawnych, którzy przedstawią zaświadczenie od pracodawcy, o konieczności powrotu do pracy;

· Ograniczamy możliwość przebywanie osób trzecich w żłobkach i przedszkolach, z wyjątkiem służb niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie przez rodzica pisemnego oświadczenia/zobowiązania m.in. o byciu świadomym czynników ryzyka, szybkiej reakcji w przypadku objawów chorobowych u dziecka, zapoznaniu się z procedurami obowiązującymi w placówce i braku kwarantanny.

Do przedszkola lub żłobka może przyprowadzać dziecko tylko rodzic lub opiekun.

Żłobki i przedszkola będą organizowały przyjmowanie i odbieranie dzieci na podstawie procedur mających ograniczyć kontakty społeczne. Zasady, np. odprowadzania i przekazywania dzieci pod opiekę, mogą się nieznacznie różnić między placówkami, m.in. ze względów architektonicznych.

Zamknięcie żłobków, przedszkoli i szkół w związku pandemią koronawirusa SARS-SoV-2 zostało ogłoszone przez Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego 11 marca 2020 roku. Placówki działały jeszcze w ograniczonym zakresie 12 i 13 marca, a od 16 marca całkowicie zostały zawieszone wszelkie zajęcia opiekuńcze i dydaktyczne. 24 marca wprowadzono w szkołach nauczanie zdalne.

Od 6 maja, zgodnie z decyzją rządu żłobki i przedszkola mogą zostać otwarte i świadczyć opiekę nad dziećmi, jednak w ograniczonym zakresie, na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (żłobki) i Ministerstwa Edukacji Narodowej (przedszkola). Szkoły nadal pozostają zamknięte.


otomedia.plo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Piątek 25 września 2020
Imieniny
Aureli, Kamila, Kleofasa

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl
Ogłoszenia nieruchomości