Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Kobierzyce
Rozbudowa drogi krajowej nr 8

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Po zapoznaniu się z przedstawionymi rozwiązaniami projektowymi, przedstawiam stanowisko dotyczące proponowanych wariantów przebiegu przyszłej drogi S8…
Rozbudowa drogi krajowej nr 8

Rozbudowa drogi krajowej nr 8
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

- Jakie jest stanowisko Gminy Kobierzyce w tej sprawie?

Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce: - Przedstawiona nam propozycja zawierała 4 różne warianty, dotyczące przebiegu tej trasy w obrębie naszej gminy. Do każdego z nich wnieśliśmy szereg uwag, uważając jednocześnie, że dwa warianty są przez nas nie do zaakceptowania ze względów społecznych (przebiegają po terenach na których stoją już budynki). Pozostałe dwie propozycje są bardzo zbliżone do korytarzy przebiegu tras, ujętych od wielu lat w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobierzyce. Do obydwu z nich wnieśliśmy szereg uwag po to, by zminimalizować uciążliwości związane z budową i późniejszą eksploatacją drogi nr 8.

- Jak Pan sądzi, czy uwagi zawarte w specjalnym piśmie adresowanym do GDDKiA, które w całości prezentujemy obok, będą miały bezpośredni wpływ na wybór ostatecznego wariantu przebiegu trasy?

Ryszard Pacholik: - Zanim odpowiem na pytanie, to chciałbym podziękować tym mieszkańcom, którzy zechcieli wyrazić swoje opinie na ten temat w specjalnej ankiecie. Gmina Kobierzyce nie jest inwestorem tego przedsięwzięcia, więc nie podejmuje w tej kwestii żadnej decyzji. Podobnie jak i Państwo, również i my przedstawiliśmy swoje uwagi i opinie. Nie są one jednak w żaden sposób wiążące dla inwestora, ale mam nadzieję, że nasze stanowisko zostanie uwzględnione przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.

- Dziękuje za rozmowę.

Generalna Dyrekcja

Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Powstańców Śl. 186

53-139 Wrocław

Dotyczy: Opracowania studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) wraz z budową obwodnic miejscowości – etap II STEŚ

Po zapoznaniu się z przedstawionymi rozwiązaniami projektowymi, przedstawiam stanowisko dotyczące proponowanych wariantów przebiegu przyszłej drogi S8. Na wstępie pragnę podkreślić, że dwa z proponowanych wariantów zgodne są w dużym stopniu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce ( Uchwała Nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku). Są to warianty „zielony” i „niebieski”. Pozostałe dwa warianty są dla mnie całkowicie nieakceptowalne, głównie z powodu przebiegu po terenach zabudowy mieszkaniowej, w tym po istniejących budynkach. Wyjątkiem jest odcinek E4 wariantu „turkusowego”, który po uwzględnieniu naszych uwag dot. odsunięcia od zabudowy, stanowi akceptowalną alternatywę dla wariantu zielonego na tym odcinku.

Wsłuchując się w głos mieszkańców pragnę prosić o uwzględnienie ważnych interesów społecznych, zwłaszcza związanych z uciążliwością drogi poprzez uwzględnienie naszych zastrzeżeń niezależnie od wybranego wariantu.

Poniżej przedstawiam uwagi do wszystkich wariantów i uwagi ogólne licząc na wybór rozwiązania, które będzie je uwzględniało.

WARIANT ZIELONY E1, E6

 Odgiąć i zwiększyć promień od kilometrażu 98+500 do 101+000 w kierunku miejscowości Tyniec nad Ślęzą, zwiększyć odległość od miejscowości Pustków Wilczkowski (najlepiej poza torami kolejowymi)

 Wykonać obiekt mostowy na drodze 1963D zamiast obiektu mostowego na drodze 1964 D i połączyć drogę 1964 D z drogą 1963 D.

 ( Jaszowice) zwiększyć odległość od miejscowości Jaszowice i Rolantowice,

 Droga serwisowa w km 101+200 – 102+300 nie zapewnia obsługi wszystkich działek

 Brak obiektu mostowego nad torami od kilometrażu 106+000 do 106+500.

 Brak łącznika na projektowanym rondzie ( Leoni ) z drogą wojewódzką 346 w kierunku miejscowości Wierzbice (na mapie nr drogi 382).

 Obiekt E1.1 – WG 30 - wiadukt Pełczyce – Kobierzyce nie uwzględniono projektowanego ciągu pieszo – rowerowego (w załączeniu plan sytuacyjny)

 Zmienić lokalizację węzła W1.12 Magnice z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z zabudową mieszkaniową ul. Brzozowej i Miodowej oraz kolizję z rozpoczętą budową hali na dz. 586/3 (na mapie 586/2) obręb Kobierzyce; np. lokalizacja węzła w kierunku Kobierzyc na działce 595/3 w oddaleniu od zabudowy – rz. Czarna Sławka, park lub terenach inwestycyjnych w kierunku km 111+500

 Wykonać pełne ekrany dźwiękochłonne po dwóch stronach na kilometrażu 109+500 do 111+500.

 Nad linią LK285 przewidzieć rozbudowę linii poszerzyć obiekt E.1-WD10 z perspektywą budowy drugiego toru i drogi serwisowej

 Wykonać obiekt mostowy przy węźle E1.1-P40 umożliwiając przejazd drogą gminą Chrzanów – Domasław, dodatkowo poszerzyć obiekt w celu przyszłościowego wykonania ciągu pieszo-rowerowego.

WARIANT NIEBIESKI E2

 Wiadukt E2.1-WG29 poszerzyć dodatkowo pod budowę ciągu pieszo-rowerowego

 W kilometrażu między 114+000 do 117+000 należy zmienić trasę poza skupiskami leśnymi, co spowodowuje również odsunięcie korytarza od zabudowy miejscowości Bąki i Owsianka.

 Wykonać obiekt mostowy na drodze gminnej - działka nr 145 ( obręb Owsianka-Bąki ), która łączy miejscowości Pustków Żurawski, Bąki, Owsianka (kilometraż ok. 115+900).

 Droga przebiega w bardzo bliskiej odległości od zabudowy mieszkaniowej miejscowości Nowiny i ul. Sarniej m. Królikowice wykonać ekrany dźwiękochłonne.

 Brak przepustu na rowie – działka nr 219/2 w kilometrażu 117+600

 Od kilometrażu 118+000 do 119+000 brak obiektów mostowych nad drogami: Królikowice – Nowiny oraz Królikowice – Racławice Wielkie.

 W kilometrażu od 120+000 bliska odległość od miejscowości Chrzanów, wykonać ekrany dźwiękochłonne.

WARIANT FIOLETOWY E3,E7 (nie akceptowalny o wysokiej szkodliwości społecznej)

 Bliskość zabudowy miejscowości Pustków Wilczkowski, Jaszowice, Rolantowice (E3) – uwagi jak w wariancie zielonym E1.

 Odcięta droga gminna nr 296 na kilometrażu między 99+000 do 99+500 (brak drogi serwisowej) (E3).

 Na odcinku pokrywającym się z wariantem zielonym E1 – pozostałe uwagi jak w wariancie E1

 W kilometrze od 107+000 do 107+500 trasa przebiega w niewytłumaczalny i niekaceptowalny sposób po terenach zabudowy mieszkaniowej (E7), m.in. po istniejących już budynkach (brak na mapie).

 Obiekt E3.1-WD14 brak rezerwy na linii LK285 brak perspektywy na budowę drugiego toru

 MOP Kobierzyce za blisko miejscowości Królikowice (E7).

 Drogę poprowadzono po lesie w km 108+500 – 109+000

 Droga przebiega za blisko zabudowy mieszkaniowej między kilometrażem 109+500 a 110+000 (miejscowość Chrzanów ) (E7).

 Brak obiektów mostowych dotyczących dróg gminnych – dojazdy do pól.

WARIANT TURKUSOWY E4

 Zwiększyć odległość od terenu zabudowanego w kilometrażu 102+500 do 103+000 ( zabudowa mieszkaniowa i szkoła) oraz wsi Jaszowice i Rolantowice (zabudowa mieszkaniowa)

 Brak obiektu mostowego na drodze łączącej Pustków Wilczkowski z Damianowicami (w kilometrażu od 102+500 do 103+000); droga ta jest niezbędna dla mieszkańców miejscowości jak również dla komunikacji szkolnej, a także jest połączeniem ( skrótem) z drogą DK35.

 Na odcinku pokrywającym się z wariantem zielonym E1 – pozostałe uwagi jak w wariancie E1

WARIANT TURKUSOWY E8 ( nie akceptowalny o wysokiej szkodliwości społecznej)

 Odcinek na kilometrażu od 114+000 do 115+500 przebiega przez tereny mieszkaniowe mocno zurbanizowane, bardzo blisko istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a na 2 działkach projektowana droga wręcz przebiega przez domy mieszkalne.

 Brak obiektów mostowych dotyczących dróg gminnych – dojazd do pól.

 Brak połączenia bardzo ważnej drogi dla Gminy Kobierzyce - droga Chrzanów – Domasław – dodatkowo trasa rowerowa Kobierzyce - Wrocław.

 Na kilometrażu 110+000 – brak obiektu mostowego nad linią kolejową.

UWAGI OGÓLNE:

1. W przypadku zbliżenia do zabudowy mieszkaniowej stosować koniecznie ekrany dźwiękochłonne.

2. W obiektach uwzględniać realizowaną i planowaną budowę na drogach powiatowych i gminnych ciagów pieszo – rowerowych.

W pierwszej kolejności takie plany dotyczą wyznaczonych tras rowerowych. Obecnie zawarto umowę i realizowana jest taka inwestycja na odcinku Kobierzyce - Pełczyce. W związku z tym niezbędne jest uwzględnienie w obiektach mostowych komunikacji pieszo - rowerowej na drogach krzyżujących się z S8. W załączeniu przekazuję:

a. plan sytuacyjny realizowanego ciągu pieszo - rowerowego Kobierzyce - Pełczyce (założenia do przetargu, obecnie realizowana jest szczegółowa dokumentacja)

b. mapę tras rowerowych

3. Na czas budowy zapewnić jej obsługę drogami tymczasowymi, nie obciążając dróg lokalnych, wykorzystując drogi krajowe i wojewódzkie. Przewidzieć naprawę tych dróg.

4. Pod wiaduktami zapewnić oświetlenie służące obecnemu i przyszłemu ruchowi na drogach lokalnych.

Z poważeniem

Ryszard Pacholik

Wójt Gminy Kobierzyce


otomedia.plo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Sobota 6 czerwca 2020
Imieniny
Laury, Laurentego, Nory

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl
Ogłoszenia nieruchomości