Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Wrocław
Przeczytaj jak wykupić grunt

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Coraz więcej wrocławian chce zostać właścicielem gruntu pozostającego w wieczystym użytkowaniu. Obowiązująca w tym przypadku procedura nie jest skomplikowana, należy jednak pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności.

Sprawy przekształcenia użytkowania wieczystego we własność gruntów regulują przepisy ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. Dają one możliwość złożenia wniosku do 31.12.2012r.

O przekształcenie mogą starać się zarówno osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo stanowiących nieruchomości rolne, jak i właściciele lokali, będący osobami fizycznymi i prawnymi, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje także prawo użytkowania wieczystego.

Jeśli grunt jest zabudowany budynkiem, w którym lokale są wykupione na własność, wniosek o przekształcenie muszą złożyć wszyscy właściciele.

Przekształcenie jest zwykle odpłatne. Wyjątki dotyczą osób fizycznych, które uzyskały użytkowanie wieczyste: w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przed 05.12.1990r. oraz na mocy dekretu z 26.10.1945r. na obszarze miasta stołecznego Warszawy.

Opłata za przekształcenie prawa jest ustalana na podstawie opinii sporządzonej przez rzeczoznawcę. Użytkownik może składać wniosek o rozłożenie opłaty na raty oprocentowane na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat. W niektórych przypadkach udzielane są bonifikaty.

Bonifikata w wysokości 90% dotycząca nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod taką zabudowę przysługuje osobom fizycznym z tytułu niskich dochodów. W tym przypadku dochód na członka rodziny nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie ok. 2,4 tys. zł)w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem.

50% bonifikaty mogą natomiast otrzymać osoby fizyczne, które uzyskały użytkowanie wieczyste przed 05.12.1990r. Taka sama bonifikata obowiązuje z tytułu wpisu nieruchomości do rejestru zabytków.

Przy zbiegu praw do bonifikat z różnych tytułów stosuje się bonifikatę najkorzystniejszą dla użytkownika wieczystego.

Składanie wniosków o przekształcenie nie jest obowiązkowe. Z nabycia prawa własności do gruntu wiążą się takie korzyści jak wzrost wartości nieruchomości oraz brak obowiązku uiszczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Podatek od nieruchomości oczywiście nadal obowiązuje po przekształceniu.

- Od początku stycznia napłynęło już do nas więcej wniosków o przekształcenie niż w całym ubiegłym roku – mówi Monika Ziółkowska, specjalista do spraw przekształceń w Wydziale Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego. – Jest to związane z planowanymi zmianami opłat za użytkowanie wieczyste. W tej sytuacji Rada Miejska musiała także podjąć uchwałę zmieniającą katalog bonifikat. Ich głównym założeniem jest, że żaden użytkownik nie może być pozbawiony prawa do bonifikaty przy wykupie gruntu.

Wniosek o przekształcenie można złożyć w Wydziale Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego przy ul. G. Zapolskiej 4. (kancelaria – pokój nr 152). Wymagany jest odpis z księgi wieczystej oraz dokumenty potwierdzające stan prawny nieruchomości (umowa sprzedaży, darowizna, postanowienie sądu o nabyciu spadku itp.).


EMo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Piątek 27 maja 2022
Imieniny
Amandy, Jana, Juliana

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Nieruchomości we Wrocławiu