Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Wrocław
Planujesz budowę? Poznaj przepisy prawa budowlanego

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Prawo budowlane to przepisy zebrane w ustawie z dnia 1 lipca 1994 roku. Od tego czasu była ona wielokrotnie nowelizowana, a ostatnią zmianę wprowadzono w styczniu 2017 roku. Znajomość ustawy Prawo budowlane powinna być szczególnie ważna dla wszystkich, którzy stykają się z kwestiami dotyczącymi projektowania, nadzoru, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, a także współpracują w tym zakresie z organami administracji publicznej.
Planujesz budowę? Poznaj przepisy prawa budowlanego

Czego dotyczą przepisy zawarte w ustawie Prawo budowlane?

Ustawa Prawo budowlane składa się z 11 rozdziałów, z których każdy porusza inne kwestie. Aby w pełni zrozumieć konsekwencje prawne, które mogą się z nimi wiązać, warto skonsultować się z kancelarią specjalizującą się w prawie budowlanym, np. LegalnaBudowa.pl. W rozdziale pierwszym zawarte zostały przepisy ogólne, z których w art. 1 dowiadujemy się, że “Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej “ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania obiektów administracji publicznej w tej dziedzinie”. W kolejnych rozdziałach omawiane są następujące kwestie:

Czym są samodzielne funkcje techniczne w budowie?

Zgodnie z przepisami ustawy określonymi w art. 12 ust. 1 za samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uważa się działalność, która wymaga fachowej oceny zjawisk technicznych, a także samodzielnego rozwiązania problemów architektonicznych, technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Wspomniana działalność, poddawana fachowej ocenie, dotyczy przede wszystkim:

  • projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
  • kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi;
  • kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej podczas wytwarzania tych elementów;
  • wykonywania nadzoru inwestorskiego;
  • sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 omawianej ustawy wszystkie wymienione powyżej obowiązki mogą pełnić jedynie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową. Ich wiedza i umiejętności muszą być dostosowane do rodzaju i stopnia skomplikowania działalności oraz innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją. Spełnienie określonych wymagań musi być ponadto potwierdzone decyzją, określaną jako “uprawnienia budowlane”, wydawaną przez organ samorządu budowlanego. Warto również zwrócić uwagę na to, jakie osoby biorą udział w procesie budowlanym. Aby się tego dowiedzieć, wystarczy zajrzeć do rozdziału 3, art. 17 ustawy.

Jakie działania należy podjąć przed rozpoczęciem robót budowlanych?

Zgodnie z rozdziałem 4, art. 28 ust. 1 przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. Z tym przepisem wiąże się jednak szereg wyjątków, które zostały określone w artykułach 29-31, z których dowiadujemy się, jakie prace budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę. W postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę biorą udział inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Nie możemy także pomijać przepisów określających prawidłowy przebieg budowy, określonych w rozdziale piątym ustawy.

Kto odpowiada za utrzymanie obiektów budowlanych?

Rozdział szósty ustawy Prawo budowlane określa, jakie przepisy prawne obowiązują właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego w trakcie jego użytkowania. Niezwykle istotne jest zadbanie o odpowiednie warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, wskazane w art. 5 ust.2. Właściciel lub zarządca powinien także zadbać o bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych, takich jak działanie człowieka lub sił natury, które mogą mieć wpływ na obiekt. Obowiązkowe jest także poddawanie obiektów budowlanych okresowym kontrolom, podczas których sprawdzony zostanie ich stan techniczny. Naczelną zasadą, która jest widoczna we wszystkich artykułach omawianego rozdziału jest troska o bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie budowlanym.

Publikacja: insane.agency


MRo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Środa 29 czerwca 2022
Imieniny
Pawła, Piotra, Salomei

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Nieruchomości we Wrocławiu